Privacybeleid

GS Equestrian Kids bv

Deze Privacy Policy heeft betrekking tot alle online diensten die door GS Equestrian Kids bv, Ringstraat 10, 9080 (kunnen) verstrekt worden, inclusief de website www.equestriankids.be , zijn online services, en alle mogelijke verkeer via e-mail, forums en IRC-kanalen. Mogen we je er vriendelijk op wijzen dat je verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de waarheid hiervan.

Door deze site te gebruiken verklaar je zich akkoord met de bepalingen van dit privacy beleid. Telkens wanneer je informatie verstrekt via deze site, stem je in met het inzamelen en gebruik van die informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

GS Equestrian Kids Bv zal geen persoonsgegevens verzamelen van bezoekers waarvan ze redelijkerwijs weet dat ze tot de leeftijdsgroep van minderjarigen (min 18) behoren. Minderjarigen mogen tevens niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We adviseren ouders overleg te plegen met hun kinderen over het gebruik van het internet en over informatie die zij verstrekken aan websites.

Zoals veel websites verzamelt deze site actief informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail, formulieren, forums en/of IRC-kanalen. Ook voor de verkoop van haar producten, verzamelt GS Equestrian Kids bv informatie. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgebonden informatie bevatten (d.w.z. informatie die alleen op jou te herleiden is zoals je volledige naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.).

Het verstrekken van bepaalde informatie is soms een voorwaarde, opdat je kan genieten van bepaalde voordelen (zoals abonnementen op nieuwsbrieven of verdere informatie) of om deel te nemen aan bepaalde activiteiten (zoals wedstrijden, de aankoop van producten of andere aanbiedingen). Op de plaats waar deze informatie wordt ingezameld vind je verdere toelichting omtrent welke informatie noodzakelijk dan wel optioneel verstrekt dient te worden.

Wanneer je door een website navigeert, kan bepaalde informatie passief worden ingezameld (d.w.z. zonder dat informatie door jezelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals IP-adressen, cookies en navigatiegegevens.

Deze site maakt, net zoals alle andere sites, gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adres). Een IP-adres is een nummer dat aan je computer toegewezen wordt door je Internet Service Provider om je toegang te verlenen tot het internet. Algemeen wordt aangenomen dat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie bevat, omdat een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer je een verbinding maakt met het Internet) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van je IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie in te zamelen, om de snelste verbinding tussen jouw computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Omwille van veiligheidsredenen en om misbruik door flooding en spam te vermijden wordt uw IP-adres in bepaalde gevallen gelogd door de server.

Webshop powered by Marcando